BP-horizontal-bel-tekst

O Športnem centru

Športni center Triglav Pokljuka

Prostrane planote Pokljuke so idealno pribežališče za pobeg iz urbanega vsakdana. Mir, neokrnjena narava in odlični pogoji za športno-rekreacijske dejavnosti so glavni atributi popolnoma novega Športnega centra Triglav Pokljuka. »Gibanje v srcu narave«, ki je slogan Centra, v največji možni meri nakazuje njegovo usmeritev ter poudarja simbiozo narave in aktivnega preživljanja prostega časa.

V Športnem centru Triglav Pokljuka boste vsi lahko prepoznali svoji drugi dom. Z vso potrebno skrbnostjo smo predvideli tudi najmanjše podrobnosti, da bo vaše bivanje na Rudnem polju popoln užitek. Funkcionalno zasnovan in sodobno opremljen Hotel Center lahko izpolni različne želje in potrebe v vseh letnih časih.

Center obratuje 365 dni v letu in temu režimu je prilagojen tudi delovni čas Hotela Center z à la carte restavracijo. Center ni namenjen le zadovoljevanju potreb vrhunskih in rekreativnih športnikov, temveč je odprt za vse turiste, ki bi želeli nekaj svojih prostih dni preživeti v objemu neokrnjene narave ali pa ga boste morda obiskali le kot enodneven gost. Vsi ste v Centru nadvse dobrodošli in sprejeli vas bomo kot naše drage goste.

Center je bil po nekaj več kot letu dni gradnje zgrajen oktobra 2009. Minister za šolstvo in šport RS dr. Igor Lukšič in predsednik Zbora za biatlon pri SZS Peter Zupan sta 13. oktobra 2009 s simboličnim prerezom traku slovesno odprla novo slovensko športno in turistično pridobitev, ki so jo vsi že nestrpno pričakovali. Na Rudnem polju je tako vzniknila deset milijonov evrov vredna investicija, ki se je s 6,5 milijoni financirala tudi iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Preostanek sta prispevala Fundacija za šport in Smučarska zveza Slovenije, ki je preko gospodarske družbe Center Pokljuka d.o.o. upravljavec centra in tudi njen 100-odstotni lastnik.

Gradnja Športnega centra Triglav Pokljuka je v celoti sledila strogim okoljevarstvenim zahtevam; zavedamo se namreč, da center leži v Triglavskem narodnem parku, zato je sobivanje z naravo in parkom še kako pomembno. V Centru si prizadevamo za čim manjšo obremenitev naravnega okolja in zlitje z njim v čim večji meri, zato je bilo že v fazi načrtovanja in kasneje izvedbe, poskrbljeno za:

– izgradnjo nove čistilne naprave,
– uporabo lesnih sekancev za ogrevanje,
– uporabo sistema racionalne rabe vodnih virov,
– pogozditev gozdnega roba ter zatravitev prog in drugih površin, kjer so bila izvajana dela ter kompletna sanacija gradbišča,
– ureditev parkirnih površin z lovilci olj,
– minimalno osvetlitev prog in stadiona zaradi zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja,
– poseben režim izvedbe zasneževanja in tekmovanj z upoštevanjem mejnih vrednosti hrupa,
– izvajanje monitoringa vplivov na gojišča divjega petelina (za dobo 10 let).

Poročilo o meritvah hrupa 2018

Strokovna ocena meritev hrupa

Ocena vpliva biatlona na divjega petelina

Priloga 1 – Merilna mesta

Priloga 2 – Rezultati meritev hrupa