BP-horizontal-bel-tekst

POZIV KANDIDATOM ZA PREDSEDNIKA DRUŠTVA

Na osnovi sklepov IO ŠD Pokljuka z dne 8.9.2021 ter statuta ŠD Pokljuka ter skladno s poslovnikom, ki ga je sprejela Komisija za izvedbo kandidacijskega postopka in volitev novih organov Športnega društva Pokljuka

 

POZIVAMO KANDIDATE/KANDIDATKE,

da vložijo namero za kandidaturo za predsednika Športnega društva Pokljuka.

 

Kandidati za predsednika društva morajo v pisni obliki pripraviti in utemeljiti program dela društva v mandatnem obdobju. V programu morajo navesti:

    1. cilje, za katere se bodo zavzemali,
    2. naloge in dejavnosti, s katerimi bodo dosegali zastavljene cilje,
    3. predstaviti finančne okvirje, v okviru katerih bo društvo lahko izvajalo dejavnosti in naloge,
    4. predstaviti glavne finančne in druge vire za delovanje društva.

 

Namero s programom morajo posredovati v pisni obliki na naslov društva Športno društvo Pokljuka, Poslovna cona Šenčur 37A, 4208 Šenčur ali info@biathlon-pokljuka.com vključno do 30.9.2021.

 

Člane ŠD Pokljuka obveščamo, da lahko podajo predlog za člane posameznih organov društva tako v kandidacijskem postopku kakor na zboru članov.

 

Volitve bodo potekale na zboru društva predvidoma 12.10.2021.

 

POZIV KANDIDATOM ZA PREDSEDNIKA DRUŠTVA

.

.

.