BP-horizontal-bel-tekst

Predstavitev

O Pokljuki

Pokljuka je z gozdom pokrita visoka kraška planota v Julijskih Alpah. Je največja zaokrožena gozdna površina v Triglavskem narodnem parku. Dolga je 20 km in skoraj toliko tudi široka. V razponu od 1000 do 1400 m je okoli 6300 ha gozdov, v katerih prevladuje smreka.

Razgibano površje skritih brezen, zaraščenih kont, vrtač in dolinic je ostanek delovanja pokljuškega ledenika. Za njim so ostala pokljuška barja in zamočvirjene, težko prehodne gozdne površine. Barja spadajo med najjužnejša visoka barja v Evropi. Planota je večinoma poraščena z gozdovi, zanimivo je šotno barje Šijec, ki ima velik ekološki pomen, daje pa zavetje mnogim živalim in rastlinam.

Pokljuka je ena izmed najbolj znanih slovenskih planot, saj prireja svetovno znana tekmovanja v biatlonu.

Biatlonske tekme na Pokljuki imajo poseben čar. Zasnežena pokrajina v objemu Julijskih Alp, smučine skozi mogočne smrekove gozdove in zgledno urejen biatlonski center so pika na i zanimivim obračunom… Pridite navijat na Pokljuko!

Foto: www.slovenia.info (Simon Kržič, Aleš Zdešar, Jošt Gantar in Alex Strohl)

Pokljuka leži v Triglavskem narodnem parku

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh.

Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami.

Obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park.

 

PRAVILA IN PRIPOROČILA RAVNANJA V ZAVAROVANEM OBMOČJU

Vaša pot v Triglavskem narodnem parku naj bo pot, ki se je boste z veseljem spominjali. Naj bo razlog, da se boste v TNP vedno znova vračali in domov odhajali z novo zgodbo. Le-ta naj bo enkratna in neponovljiva.

Pravila in priporočila ravnanja v zavarovanem območju so med obiskovalci načeloma dobro sprejeta, kar pripomore k osnovnemu poslanstvu narodnega parka – za potomce ohraniti izjemno naravo tega neprecenljivega gorskega sveta. Varovati in ohraniti moramo izjemnost, prvobitnost in edinstvenost pojavov, ki jih prepoznavamo kot tiste, ki jih je treba nujno ohraniti za prihodnje rodove. Velika večina obiskovalcev Triglavskega narodnega parka ta pravila razume in jih tudi dosledno spoštuje.

Svoje vozilo pustite na označenih parkiriščih. Na območju parka jih je dovolj.

Priporočamo, da hodite po označenih poteh. Ne povzročajte hrupa. Živali vam bodo hvaležne.

Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. Občudujte jih tako, da s svojo prisotnostjo ne boste motili njihovih zgodb, ki so prav tako edinstvene kot vaša.

Jasne noči, posute z zvezdami, doživljajte na klopeh planinskih koč, zavetišč in bivakov. Taborjenje in bivakiranje zunaj za to določenih mest ni dovoljeno.

Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo. Ničesar, kar ni shranjeno v nas samih ali na spominski kartici.

Raba motornih sani v naravnem okolju zavarovanega območja ni dovoljena. Pojdite raje peš, nadihajte se svežega zraka.

Droni so moteči – ne samo za mimoidoče – predvsem za živalski svet, ki v zimskem času varčuje z energijo. V zavarovanem območju so zaradi navedenega prepovedani.