BP-horizontal-bel-tekst

Novo vodstvo Športnega društva Pokljuka

Dolgoletnega predsednika društva Petra Zupana je zamenjal Jelko Kacin, ki mu bo pri vodenju društva pomagal Andrej Šter.

Kacin in Šter sta bila že letos med svetovnim prvenstvom aktivno vpeta v delo društva in v vlogi predsednika in podpredsednika organizacijskega odbora SP uspešno vodila pokljuško ekipo.

Stari predsednik Zupan se je na skupščini ozrl v preteklo mandatno obdobje in izpostavil novo infrastrukturo, ki jo je Pokljuka pridobila za potrebe SP, prenove pa še ni konec, saj trenutno tečejo postopki za nove rolkarske steze, a pred začetkom gradnje v športnem društvu čakajo na vsa potrebna naravovarstvena dovoljenja. Tudi cesta na Rudnem polju prav v teh dneh dobiva asfaltno podlago.

Ob novi infrastrukturi Zupan svojima naslednikoma zapušča tudi finančno urejeno društvo. To je v preteklih letih sicer načrtno vlagalo v infrastrukturo in svetovno prvenstvo ter beležilo primanjkljaj v blagajni, s prvenstvom in pozitivnim rezultatom v višini 394.700 evrov pa so bile naložbe poplačane. Z novo infrastrukturo Pokljuka ostaja tudi sestavni del koledarja svetovnega pokala, SP pa je izoblikovalo ekipo za organizacijo dogodkov v prihodnjih letih. Veliko zaslug za trenutno dobro urejenost društva je Zupan pripisal tudi podpredsedniku Borutu Farčniku.”Ponujate izjemno izhodišče za delo vnaprej. Za vse uspehe bi vam čestital in se vam zahvalil. Vstopamo v novo obdobje delovanja finančno in organizacijsko okrepljeni. Biatlon je pridobil na privlačnosti. Pri svojem vodenju se bom opiral na izkušnje Petra Zupana in na sodelovanje z Borutom Farčnikom in Andrejem Šterom,” je pred izvolitvijo napovedal Kacin in dodal, da si je sam sprva želel, da bi funkcijo prevzel kdo iz tukajšnjih občin, ki so gostiteljice velikih dogodkov na Pokljuki.

Kot pravi, si želi postaviti temelje za delovanje do leta 2030, saj ima društvo do takrat zagotovljeno sodelovanje v svetovnem pokalu. V prihodnjih štirih letih ima Pokljuka zagotovljena dva svetovna pokala, Kacin pa je napovedal kandidaturo za še katero od večjih tekmovanj – evropsko prvenstvo ali pa mladinsko svetovno prvenstvo. Pokljuka bo krepila tudi svojo vlogo med organizatorji svetovnega pokala. Napovedal je tudi tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi partnerji. In kar je za javnost najpomembnejše, Pokljuka bo ostala aktivna pri podpori razvoja slovenskega biatlona.

Na seji zbora članov so bili izglasovani tudi člani drugih delovnih teles društva: izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

V novem izvršnem odboru bodo po novem delovali glavni trener reprezentance Janez Marič, najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak in direktor tekmovanj za svetovni pokal pri Mednarodni biatlonski zvezi Borut Nunar, ter ostali člani: Tjaša Kolenc Filipčič, Tim Farčnik, Matej Kordež, Jožef Lacko, Tomaž Rogelj, Simona Božjak, Marko Drinovec in Nina Jakhel.

Nadzorni odbor sestavljajo predsednica Danijela Mandeljc, Lado Vindiš in Jože Ajdišek.

Disciplinska komisija pa bo delovala v sestavi: predsednik Peter Torkar, člana Peter Miklavec in Meta Vidic ter nadomestna člana Rafael Zabukovec in Anja Eržen.

Peter Zupan je bil na skupščini izbran za častnega predsednika društva.

Za dolgoletno delo in prispevek k razvoju ŠD Pokljuka se je članstvo s posebnim priznanjem zahvalilo tudi: podpredsedniku Borutu Farčniku, dosedanjim članom IO Brankotu Gomilarju, Janezu Kunstlju, Matevžu Kovaču, Tomažu Šušteršiču in Urošu Velepcu ter članu NO Martinu Merlaku.